Patent veya Faydalı Modellerinizin sadece tescil ettirilmesi taklit edilemeyeceğiniz anlamına gelmez.

Patent / Faydalı Model tescilinden doğan haklarınızın korunabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü nezdinde başvuruları yapılan ve her ay Resmi Patent Bülteni’nde ilan edilen patent ve faydalı modellerin takip edilerek titizlikle taranması, sizinkiyle aynı veya benzer olup olmadığının tarafınıza rapor edilmesi gerekmektedir.

Patent veya faydalı model başvurularının ilan aşamasında takip edilerek sizinkiyle  aynı veya benzer olduğu tespit edilen patent / faydalı modellerin, henüz başvuru aşamasında itiraz edilerek iptal ettirilmesi mümkün olmaktadır. 

Yalnızca incelemesiz patent başvurularına itiraz edilememektedir.

Uzmanlık ve tecrübe gerektiren Patent / Faydalı Model İzleme işi, Noyan Patent olarak size sunduğumuz en önemli hizmetlerden bir tanesidir.

 

Milli Savunma çıkarları söz konusu olduğunda Milli Savunma Bakanlığı patentin gizli olmasına karar verebilir. Bu durumda patent başvurusu ve patent gizli kabul edilir, topluma açıklanmaz. Milli Savunma Bakanlığı gizli tutma yükümlülüğüne uymak şartıyla yapılan tüm başvuruları önceden incelemek yetkisine sahiptir.

 

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları, zihni, ticari ve oyun faaliyetleri ile ilgili plan ve usuller. Edebiyat ve sanat eserleri, bilimsel eserler.

Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller. İnsan ve hayvan vücuduna uygulanacak teşhis, tedavi ve cerrahi yöntemler.

Konusu kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı buluşlar. Bitki ve hayvan türleri veya biyolojik esaslara dayanan bitki ve hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Patent/ faydalı model belgesi sahibinin patent veya faydalı model belgesi verilerek korunan buluşunu, Resmi Patent Bülteninde yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde kullanma zorunluluğu vardır. Bu buluşu kullandığını da Türk Patent Enstitüsüne  resmi bir belge ( kullanım belgesi ) ile kanıtlamak durumundadır.

Resmi patent kullanım belgesi, yönetmelikte belirlenen merci tarafından ve yönetmelikte belirlenen kurallara, kriterlere göre düzenlenir.

Kullanım belgesi, buluşun kullanıldığı sınai işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Kullanım belgesi Patent Siciline kayıt edilir. 

Türkiye’de yapılan ulusal bir patent / faydalı model başvurusu sadece Türkiye’de koruma sağlar.

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ
AVRUPA PATENT OFİSİ
Dolar 7,9558
Euro 9,4669
İsviçre Frangı 8,7448