TESCİL SONRASI HİZMETLER

1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ:

Marka sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durum adres değişikliği işlemi ile Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına girmelidir. Unvan değişikliği marka sahibi adına kayıtlı markaların hepsinde uygulanmalıdır Türk Patent Enstitüsüne bildirilmeyen adres değişikliğinden dolayı eski adrese gidecek bildirimler nedeni ile marka sahibi hak kayıplarına uğrayabilir. Bu değişiklik işlemini marka vekiliniz olarak sizin adınıza yapabilmemiz için aşağıdaki belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler;

- Marka Tescil Belgesi Aslı

- Vekaletname

-Adres Değişikliğini gösterir belge.

2. ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ:

Marka sahibinin ünvanında herhangi bir değişiklik olduğunda, bu durum ünvan değişikliği işlemi ile Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına girmelidir (Türk Patent Enstitüsüne bildirilmelidir). Unvan değişikliği marka sahibi adına kayıtlı markaların hepsinde uygulanmalıdır. Bu değişiklik işlemini marka vekiliniz olarak sizin adınıza yapabilmemiz için aşağıdaki belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler;

- Marka Tescil Belgesi Aslı

- Vekaletname

- Ünvan Değişikliğini gösterir belge.

 

3. NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ:

Marka sahibinin şirket ünvanında nevi değişikliğ olduğu takdirde ( Örneğin; limited şirket anonim şirkete dönüştürülürse) bu değişiklik Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına girmelidir, Unvan Değişikliği işlemi ile  Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmelidir. Bu değişiklik işlemini marka vekiliniz olarak sizin adınıza yapabilmemiz için aşağıdaki belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler;

- Marka Tescil Belgesi Aslı

- Vekaletname

- Nevi Değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi aslı.

4. MARKA YENİLEME :

Markalar tescil edildiği tarihten itibaren 10 yılda bir yenilenerek sonsuza dek koruma sağlarlar. Her on yılda , o yıl içinde TPE’nin belirlediği yenileme ücreti esas alınarak ödeme yapılır ve diğer evraklarla birlikte TPE’ye yenileme başvurusu yapılır. Yenileme süreci; başvuru tarihinden her on yıl sonraki günden 6 ay öncesinden başlar, her on yıl sonraki günden itibaren 6 ay ise cezalı yenileme sürecidir.

5. MARKA DEVRİ:

Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamının veya bir kısmının üçüncü şahıslara devredilmesidir. Marka devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır, Markalar Siciline kaydedilir. Markalar siciline kaydedilmeyen devir, 3. Kişilere karşı marka hakkı olarak ileri sürülemez.

6. MARKA BİRLEŞME:

Birden fazla ticari işletmenin (tüzel kişinin) bir araya gelerek, ticari faaliyetlerini birisinin ünvanı adı altında ya da yeni bir ticari unvan ile sürdürmeleri anlamına gelmektedir.

Birleşmenin yurtiçi tescilleriniz için Türk Patent Enstitüsüne, yurtdışı tescilleriniz için ise ilgili Resmi Patent ve Marka Ofisine bildirilmesi ve kayıtlara girilmesi gerekmektedir.

7. VERASET VE İNTİKAL:

Marka sahibinin ölümü halinde tescilli marka hakkı mirasçılara geçer. Bu durumun Türk Patent Enstitüsüne bildirilmesi gerekmektedir. Veraset ve İntikal işlemini marka vekiliniz olarak sizin adınıza yapabilmemiz için aşağıdaki belgeler gereklidir.

Gerekli Belgeler;

- Marka Tescil Belgesi Aslı

- Vekaletname

- Veraset İlamı.

8. MARKADA LİSANS İŞLEMİ:

Tescilli bir markanın kullanım hakkı (lisans) tescil edildiği mal ve hizmetlerin bir kısmı veya tamamını kapsayacak şekilde lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir. Lisans markalar siciline kayıt edilir.

İki çeşit lisans vardır: İnhisari lisans ve inhisari olmayan lisans.

İnhisari lisansta, lisans veren bir başkasına daha lisans veremez ve sözleşmede hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamaz. İnhisari lisans sahibi, marka hakkına tecavüz durumlarında marka sahibinin açabileceği davaları kendi adına açabilir.

İnhisari olmayan lisans sahiplerinin ise dava açma hakkı yoktur. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans sahipleri lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez. Lisans hakkı alan kişi, markanın koruma süresi boyunca markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir. 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ
AVRUPA PATENT OFİSİ
Dolar 8,3016
Euro 10,0909
İsviçre Frangı 9,2224